باز کردن عکس مطالب

واکنش پوتیــــن به اسد!


روسیه چگونه در مقابل جنگ بر علیه سوریه کنار خواهد آمد؟!
باید منتظر واکنش پوتین باشیم!
خنجری دیگر از روس ها در راه است؟!


Leave a Reply

counter hit make