باز کردن عکس مطالب

حسین زمان: جوانان برومند و با غیرتی چون حسین رونقی کمیابند و باید قدرشان را بدانیم و برای رهایی‌شان تلاش نماییم

هشت ماه پیش به جزیره کیش آمده بود . به من زنگ زد و گفت تا اینجا آمده ام و دوست دارم شما را ببینم . ساعتی را با هم در جزیره گشتیم و من که او را تا آن زمان از نزدیک ندیده بودم تازه متوجه شدم چه روح بزرگی دارد و چقدر ثابت قدم و محکم است میگفت دلم برای زندان و دوستانم تنگ شده و من آن لحظه فهمیدم که این بیرون غربت بیشتری را احساس میکند .

 حق داشت چون یاران و عزیزان زیادی را آن سوی میله ها ترک کرده بود و دلتنگ ایشان بود . جوانان برومند و با غیرتی چون حسین رونقی کمیابند و باید قدرشان را بدانیم و برای رهایی شان تلاش نماییم .این عکس مربوط به همان روز است ولی میدانم الان پس از تحمل بیماری و اعتصاب غذا جسمی ضعیف و نحیف دارد .

Leave a Reply

counter hit make