باز کردن عکس مطالب

پوستر حمایتی برای دریاچه ارومیه

یادمان نرود که دریاچه ارومیه متعلق به خاک وطن است...
باز هم باید وطن پرستی خود را ثابت کنیم...
وعده ما 12 شهریور در سراسر کشور...
رسانه خود شمایید...

من اگر بنشينم تو اگر بنشيني چه كسي برخيزد؟...
دیگر در برابر ویرانی "ایران" سکوت نخواهیم کرد...
12شهریور روز اعتراض به نابودی دریاچه ارومیه...
همراه شو ای ایرانی...

counter hit make