باز کردن عکس مطالب

تصویر محمدرضا پهلوی در سفارت انگلیس!

 خبرگزاری حکومتی فارس در خبری آورده است در جریان تسخیر سفارت انگلیس در تهران، تصاویری از محمدرضا پهلوی و خاندان سلطنتی را از اتاق‌های سفارتخانه بدست آوردند.حال با این کشف چه چیزی را می خواهند به اثبات برسانند خدا می داند!!

counter hit make