باز کردن عکس مطالب

پیرمردی که در سرما نفت میکشد!/عکس

پیرمرد نفتکش ، سه هزار میلیاردها سهم من و تو بود که با یک عذر خواهی گم شد
این است تعریف عدالت!!!...این است از دوران بازنشستگی در کشوری که بر روی ذخابر نفت و گاز جا خشک کرده است!!...
هنوز سوال هایمان بی جواب مانده است...پول مملکت صرف چه چیزی می شود؟!...
به راستی چه کسی پاسخگوست؟!...


  

counter hit make