باز کردن عکس مطالب

بــــــــرف و مسئولین کبک نمــا!

برف زمستانی مناطق زلزله زده آذربایجان را سفید پوش کرد و عدم تحقق وعده مسئولان مبنی بر تامین مسکن برای زلزله زدگان آذربایجان، مردم این مناطق با سرمای زیر صفر درجه این مناطق دست و پنجه نرم می کنند.

به کجا پناه برم ، از سرما نه ، از مردم به خواب فرو رفته! از مسئولین که سر خود را همانند کبک در زیر برف کرده اند و احساس غرور هم میکنند مسئولینی که نه زجر مردم را می بینند نه خون های به ناحق ریخته شده را . به کجا و به سمت کدامین آسمان دست بلند کنیم و فریاد این همه ظلم و ستم و خفقان را بر سر چه کسی خالی نماییم؟! واقعا ما ایرانی ها  از همه جا درمانده ایم مگر نه؟!


با تشکر از صفحه *رویــــــــای آزادی* در فیس بوک برای طراحی این پوستر

Leave a Reply

counter hit make