باز کردن عکس مطالب

صحنه ای در صدا و سیمای میلی!

شکیرا بعد از زدن پنالتی پیکه به قدری خوشحال شد که صدا و سیما یادش رفت سانسور کنه
 

Leave a Reply

counter hit make