باز کردن عکس مطالب

کودکان کار ؛ در سال حماسه اقتصادی ابزار حماسه سیاسی!

شرح و قضاوت با خودتان

1 نظرات:

  1. اینو عکاس حامی جلیلی داده دسته دختر بیچاره ازش عکس گرفته که یعنی اره ما طرفدارهمظلومینیم یه پولی هم احتمالا داده بهش

    پاسخحذف

counter hit make