باز کردن عکس مطالب

بگویید با ریشه چه میکنید!

"خدایا سرزمین مرا از دروغ، خشکسالی و دشمن پاسداری فرما"

این فرتور یکی از درختان خیابان ولی‌عصر تهران است که چندی پیش به بهانه‌ خشک بودن به دست شهرداری بریده شده است

بیش از این هیچ نمی‌گویم
فقط بگویید با ریشه چه میکنید
؟
داوری با شما

Leave a Reply

counter hit make