باز کردن عکس مطالب

توضیح سمیه توحیدلو پس از اجرای حكم شلاق

آینده گزارش داده است ، سمیه توحید لو دانشجوی دكترای جامعه شناسی دانشگاه تهران كه محكوم به تحمل 50 ضربه شلاق شده است، پس از واكنشهای گسترده به اجرای این حكم در رسانه های اینترنتی در صفحه شخصی خود نوشته است:
برای دوستانم كه نگرانم شدند تنها بنویسم كه اجرای حكم نمادین بود و به شیوه و شمایلی كه در خاطر داشته اند و دارند نبوده است و لذا نگرانی بابت هیچ گونه درد و رد فیزیكی نداشته باشند.  هرچند ناگفته­ های دیگری هست كه باور دارم باید در زمانی گفته شود كه اتفاقات بر احساسم و اخلاقم سایه نیافكنده باشد.اگر سعی دارم صبوری كنم به خاطر اخلاقی است كه دوست ندارم هیچ وقت زیر پا گذاشته شود. حتی ظلم و بی عدالتی هیچ وقت به ما مجوز رفتار غیر اخلاقی را  نمی دهد.
از طرفی من هم یكی از فرزندان كوچك ایران بزرگم.  یكی مثل دیگران و نه بیشتر،  شرمسار آنانی هستم كه  هزینه های بالاتر و بزرگتری را داده اند. سپاسگزارتان خواهم بود اگر كمتر به نام اینجانب بپردازید و مرا شرمنده محبت هایتان نفرمایید. آرزوی همه ما آینده ایست روشن و ایرانی سبز و آزاد و آباد.وی به اتهام توهین به دكتر احمدی نژاد به ۱۰۰ هزارتومان جریمه نقدی محكوم شده بود.حكم وی در مجموع یكسال زندان + ۱۰۰ هزار تومان جریمه + ۵۰ ضربه شلاق بوده كه یكسال زندان بخشیده شد و مابقی اجرا شد

counter hit make