باز کردن عکس مطالب

کاریکاتوری هوشمندانه در روزنامه اعتمــاد!

سید محمد موسوی
(بهترین دفاع والیبال جهان در تیم ملی)
این اثر هوشمندانه شنبه در روزنامه اعتماد به انتشار میرسد
اثری از نادر رحمانی

Leave a Reply

counter hit make