باز کردن عکس مطالب

دوســــت یا دشمــــن ، مساله این است!

ای ستاره 
ای که پیش دیده منی 
باورت نمیشود که در زمین هرکجا به هرکه میرسی 
خنجری میان مشت خود نهفته است 
پشت هر شکوفه ی تبسمی 
خار جانگزای حیله ای شکفته است

Leave a Reply

counter hit make