باز کردن عکس مطالب

هشداری که شنیده نشد: نمایندگان مجلس ننگ نوکری قدرت را نپذیرند

« قدرتها گذراست و حکومتها از پی هم می آیند و می روند این درسی است که تاریخ به ما آموخته است ، نمایندگان مجلس ننگ نوکری قدرت را نپذیرند! »
مهدی کروبی
یکم آبانماه 89

پی نوشت: در حاشیه اتفاقات مجلس

Leave a Reply

counter hit make