باز کردن عکس مطالب

کتاب بیداری اسلامی در مدارس ایران!


کتاب جدید درسی که از امسال قرارهست در دبیرستان‌ها تدریس بشه
نمیدونم فصلی هم برای خس و خاشاکها در نظر گرفتند عایا!؟
با این اوصاف چند سال ديگه زندگينامه عمام اسد وتحولات سوريه کتاب ميشه

یه چیز دیگه! این وسط امیرکبیر چیکاره است : l
هردم از این باغ بری میرسد

Leave a Reply

counter hit make