باز کردن عکس مطالب

یک تصویـــر ؛ روم را به لرزه در آورد...

این تصویر اثر Bartolome Esteban Murillo اسپانیایی باعث شد تا روم را به لرزه در آورد...
تصویر حکایت پدری را دارد که در زندان به سر می برد و طبق حکم این پیرمرد نباید غذایی به او داده شود. تنها به دخترش اجازه ملاقات با پدر را می دهند و با کلی تفتیش که مبادا با خود غذایی وارد سلول کند.

دختر با دیدن جثه بی حال پدر و ضعف شدید و رو به مرگ. شروع به شیر دادن پدرش از سبنه خود می کند.
در یک ملاقات نگهبانان سلول, وارد می شوند و از دیدن این صحنه به لرزه در می آیند  زود خبر به دادسرا می رسد و حکم آزادی پدر بخاطر عشق دختر به پدرش که باعث شد حد و حدود احکام مذهبی را بشکند , صادر شد

این اثر تا به امروز مورد بحث و جدل واقع شد

2 نظرات:

  1. این نقاشی باعث نشده که روم به لرزه درآید! کاملا برعکس این داستانی مشهور در روم روم باستان بوده که نقاشان زیادی در قرون مختلف را تحت تاثیر قرار داده تا آن را به تصویر بکشند. موریلو هم یکی از این نقاشان بوده است.

    پاسخحذف
  2. این نقاشی باعث نشده که روم به لرزه درآید! کاملا برعکس این داستانی مشهور در روم روم باستان بوده که نقاشان زیادی در قرون مختلف را تحت تاثیر قرار داده تا آن را به تصویر بکشند. موریلو هم یکی از این نقاشان بوده است.

    پاسخحذف

counter hit make