باز کردن عکس مطالب

افزایش صادرات غیر نفتی با ارسال عناصر افراطی به سوریه!

افزایش صادرات غیر نفتی با
ارسال بسیجیان و سایر عناصر افراطی به سوریه!
مردم ایران راضی
بسیجی ها راضی
بشار اسد راضی
القائده راضی
اسرائیل راضی
----------------------------
عکس: راهپیمایی داوطلبان اعزام به سوریه و جنگ با اسرائیل - نماز جمعه تهران

Leave a Reply

counter hit make